חווה סמוכה לחוות קוסטשט, המופעלת על ידי דה-לוי משנת 2015. ממוקמת בסמוך לכפר הרומני סטרץ, ישוב זעיר בן 250 תושבים בלבד עם מרחבי מרעה פסטורליים עצומים, טבעיים ועשירים ביותר מסביב. בחווה 3 מבני גידול, והיא מכילה כיום כ- 1,000 ראשי בקר.