נרכשה על ידי חברת דה-לוי משנת 2016. ממוקמת בסמוך לכפר הליטאי קוקואיליסקס. כיום החווה כוללת מבנה גידול יחיד, המכיל כ- 1,000 ראשי בקר, ובקרוב יבנה בה מבנה נוסף עבור כ- 1,000 עגלים נוספים. החווה מהווה מרכז לפעילות האיסוף והגידול שלנו בליטא ובסיס להרחבת פעילותנו שם.