החווה המשפחתית אותה הקים יהודה דה-לוי עם עלייתו ארצה מהולנד. החווה כוללת 4 מבני גידול עבור כ- 1,700 ראשי בקר, ומשמשת כבית הגידול המרכזי לעגלי חלב במדינת ישראל.