חוות מחולה הוקמה על-ידי נתן דה-לוי עם התרחבות משק דה-לוי בישראל. החווה כוללת 4 מבני גידול ומשמשת כתחנת הסגר לצאן ובקר.